ნინო დობორჯგინიძე

ნინო დობორჯგინიძე

სამუშაო გამოცდილება

 • 2017 – დღემდე
  რექტორის მოადგილე
  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2010 – დღემდე
  სრული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2006 – 2010
  ასოცირებული პროფესორი
  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2004-2012
  ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი ჯგუფის მთავარი ექსპერტი
  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი
 • 1983 – 2006
  მეცნიერ-თანამშრომელი, ძველი ქართული ენის კათედრსთან არსებული  სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია
  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლება და სამეცნიერო ხარისხები

 • 1976 – 1981
  ფილოლოგი, კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულება
  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1984-1988
  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო კვლევითი საქმიანობა და სტიპენდიები

 • 2006-2014
  მოწვეული მკვლევარი რამდენიმე გერმანულ უნივერსიტეტსა და Propaganda Fide-ს ისტორიულ არქივში (იტალია)
  გოტინგენის მეცნიერებათა აკადემიისა და ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდია, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კვლევითი გრანტი
 • 2002-2003
  ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიები გერმანულენოვან მონოგრაფიაზე მუშაობისათვის
  *გოტინგენის მეცნიერებათა აკადემია
 • 2000-2001
  საერთაშორისო სტიპენდია
  ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდი
 • 1996-2000
  სტუმარი-მკვლევარი გოტინგენის მეცნიერებათა აკადემიის პატრისტიკის ინსტიტუტში
  EKD/KAAD სტიპენდია

ძირითადი სამეცნიერო პუბლიკაციები

 • Nino Doborjginidze, Die georgische Sprache im Mittelalter, 320 pp. (= Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, Bd. 17), hrsg. v. Johannes den Heijer, Stephen Emmel, Martin Krause, Andrea Schmidt, 2009, Reichert-Verlag Wiesbaden;
 • Nino Doborjginidze, Einige Fragestellungen zur Herausbildung von Schriftsprachen im christlichen Osten am Beispiel des Georgischen, in: „Le Muséon“, Revue d’ Études Orientales, 121, Nr. 3-4 (2008), pp. 353371, Louvain-La-Neuve;
 • Nino Doborjginidze, Die Übersetzungen der Werke des Gregor von Nazianz und die Entwicklung der georgischen Begriffssprache, in: Corpus Christianorum, Series Graeca (CCCN, Corpus Nazianzemum) 121 (2010), pp. 291–334. Brepols;
 • Nino Doborjginidze, Zur textkritischen Methode georgischer Übersetzer aus Antiochia: Die Problematik von Einleitung, Text und Textempfänger, in: „Le Muséon“, Revue d’ Études Orientales, 124 Nr. 3-4, 2011, Louvain-La-Neuve;
 • Nino Doborjginidze, Religious Inculturation and Problems of Social History of the Georgian Language, in: Philalethes: Collected Studies Dedicated to the 135th Anniversary of  Shalva Nutsubidze (1888–1969), 2014, Cornelia Horn and Basil Lourié (ed.), pp. 136-157, Leiden- Boston: Brill Publishers;
 • Nino Doborjginidze, Language and Identity: Formation of Cultural Identity in Medieval Georgia, in: L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe. Du Moyen Âge à nos jours. Actes du colloque Les relations interrégionales et la question de l’identité. Université Paul Valéry-Montpellier III. Les 27 et 28 septembre 2012 I. Augé, G. Dédéyan, M. Dokhtourischvili, V. Barkhoudarian and I. Karaulashvili, eds. Paris: Geuthner;
 • Nino Doborjginidze, Le Missioni cattoliche di Georgia nel period di Russificazione, in: ROMA E I  GEORGIANI (CULTURA Studium 109), pp. 212-231, 2017,  Roma: Studium Editioni;
 • Nino Doborjginidze, Generic Concepts/Stereotypes of Medieval Georgian Historiography, in: H. Amirav, C. Hoogerwerf & I. Perczel (eds.), Christian Historiography Between Empires, 4th-8th Centuries (Late Antique History and Religion 18), 2017, Leuven: Peeters;

ძირითადი ციფრული პუბლიკაციები – პროექტის ხელმძღვანელი

ენები

 • ქართული – მშობლიური
 • გერმანული – სრულყოფილად
 • რუსული – სრულყოფილად
 • ინგლისური – კარგად

საკონტაქტო ინფორმაცია

nino_doborjginidze@iliauni.edu.ge