ემზარ ჯგერენაია

ემზარ ჯგერენაია

ემზარ ჯგერენაიამ 1990 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. 2003 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „უტოპია და უტოპიური ელემენტი სოციოლოგიურ თეორიებში“. 2000-2003 წლებში მონაწილეობდა ბოხუმის უნივერსიტეტის (გერმანია) მიერ ორგანიზებულ კვლევით სემინარებში, რომლის მიზანი იყო დოქტორანტებისათვის კვლევაში დახმარების აღმოჩენა და დოქტორანტებს შორის სამეცნიერო იდეების გაცვლა. 2002 წელს იყო ბაიროიტის უნივერსიტეტის (გერმანია) მკვლევარი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2006 წლიდან. 2012–2015 წლებში მონაწილეობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ინსტიტუტის ერთობლივ კვლევით  პროექტში: „საქართველოს სემანტიკა კავკასიასა და შავ ზღვას შორის“.